om

FAMILIEN

I hovedlåna på gården i Beitlandet bor vertskapet Trond Olav og Heidi Beate Beitland. Vi har tre voksne barn Emil, Oda Beate og Ragne Amante. Alle har nå flyttet ut og bor i Trondheim.

I kårhuset bor Gunbjørn Beitland som er onkelen til Trond Olav. Han er en god støttespiller og hjelper til med ulike arbeidsoppgaver på gården.

Gården er et naturlig samlingspunkt for vår familie og våre venner.

Gårdstunet på Beitlandet

om

GÅRDEN

Gården Beitlandet er omgitt av artsrike blomsterenger, skog og villmark. Gården ligger 300 moh og har en fantastisk utsikt. Beliggenheten og skjøtselen av kulturlandskapet gjennom århundrer gjør at det er et unikt artsmangfold av trær, planter, sopp, bær, fugler og dyr rundt gården.

lang

HISTORIE

På Beitlandet vet vi at det har bodd folk siden 1540. Det er to gårder, Øvergården og Nergården. I området rundt finner man spor etter jernutvinning, torvuttak, gamle kvernhus og husmannsplass. Her har det vært husdyr, dyrket bygg, havre og poteter i flere hundre år. Flere gamle ferdselsårer kan spores enda over til Skogn og mot Markabygda. 

Dramatikk har det også vært. Det finnes gamle skyttergroper nedenfor Nergården. En gang på i midten av 1500-tallet kom den Svenske Jemtlandsbanden til et bryllup på Beitlandet. Brudgommen ble hengt på låven og bruden røvet de med seg. 

Da Karolinerne herjet i Trøndelag i 1718 under General Armfeldt, tok deler av hæren seg til rette på Beitlandet en natt og påførte store tap av buskap, forråd og innbo. Under Andre verdenskrig gjemte motstandstroppen med Max Manus og Shetlands-Larsen sine våpen på Raudåvollen. 

I dag er det ferd og idyll som råder. Forvaltingen av jorda og lange tradisjoner for malting av bygg og brygging av øl ivaretas. I dag drives Beitlandet av Heidi og Trond Beitland .

Blomstereng med utsikt over nedre del av gården og fjellene i horisonten