Våre

Lokaler

Er under utarbeidelse, og mer informasjon kommer i løpet av høsten/vinteren 2022.

Opplev

VILLMARK OG STILLHET

I Beitlandet kan du høre lyden av stillhet. Gården ligger for seg selv midt i naturen kun omgitt av skog og villmark.

Om

Gården

Gården Beitlandet er omgitt av artsrike blomsterenger, skog og villmark.