Blomsterfe fra Beitlandet – Biologisk storfekjøtt

Våre kjøttprodukter er økologiske (Debio godkjent) og kommer fra våre kyr som er foret på blomster, urter og gras som vokser på engene rundt gården vår i Beitlandet. 

Vi liker å kalle våre kyr for «BLOMSTERFE» De går ute hele året og har gått på beite fra juni – oktober.  

Dyrene er slaktet og foredlet av Slakthuset Eidsmo Dullum AS.

Spekematen er produsert av Halsan kjøtt AS på Levanger.

Kyrne som beiter i engene våre er viktige for pleie og skjøtsel av kulturlandskapet rundt gården. De har derfor en stor del av æren for at vi i 2018 fikk tildelt Kulturlandskapsprisen av Fylkesmannen i Trøndelag. 

Som kunde er du også med og støtter drifta av gården vår og alle våre kunder er hjertelig velkommen til gården for å se blomsterengene og hvordan dyra har det.Vi har følgende økologiske kjøttprodukter av oksekalver, renraset Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN):