Våre gårdsprodukter er basert på produkter tatt fra naturen rundt gården. Gården er Debio godkjent.

Beitedyr er viktige for pleie og skjøtsel av kulturlandskapet rundt gården. De har derfor en stor del av æren for at vi i 2018 fikk tildelt Kulturlandskapsprisen av Fylkesmannen i Trøndelag. 

Som kunde er du også med og støtter drifta av gården vår og alle våre kunder er hjertelig velkommen til gården for å se blomsterengene og hvordan dyra har det.