I Beitlandet kan du høre lyden av stillhet. Gården ligger for seg selv midt i naturen kun omgitt av skog og villmark. Det er flere kilometer til nærmeste bebyggelse og offentlig vei.

Det har vært kontinuerlig drift på gården i snart 500 år. Her har det vært beite og slått gjennom århundrer. Dette har skapt noen av norges mest artsrike naturbeitemarker, slåtteenger og slåttemyrer. De to sistnevnte er truede naturtyper da det er svært få av disse igjen i Norge og verden for øvrig.

Vi har fått kartlagt mye av artsmangfoldet av forskere og andre fagfolk, slik at det kan dokumenteres. Her kan du lese rapportene som dokumenterer artsmangfoldet i Beitlandet.

Eksempler på dyr som vi selv har sett i Beitlandet: Elg, hjort, rådyr, hare, rev, grevling, mår, ekorn, røyskatt, snømus og mus.

Vi vil også nevne at vi har sett de 4 store rovdyrene som finnes i Norge, nemlig ulv, bjørn, jerv og gaupe i området rundt gården. Disse rovdyrene er kun sporadisk i området og det er svært liten sjanse for at du vil få sett noen av dem, men spor etter disse kan vi nok komme til å se.

Utsikten fra Beitlandet med slått eng, skog og fjell
1

Natural pastures

2

Hay-marshlands

4

Hay-meadows

20+

Types of pasture mushrooms

25+

Trees, shrubs and heathers

75+

Bird species

70+

Herbs

40+

Types of grass growths

9+

Bumblebee species

Natarium

Natarium er vårt registrerte varemerke. Et natarium er et skjul der du trygt kan observere og oppleve vill natur. Det kan variere fra en enkel gapahuk til et mer avansert fotoskjul.

Vi har følgende natarium som kan disponeres av våre gjester:

  • Sommerfjøset – Stort natarium med vedfyring og hems
  • Singel natarium
  • Dobbel natarium
  • Trehytte natarium
  • Mobilt natarium

I tillegg til våre natarium har vi telt oppsatt på ulike steder. Vi kan også anbefale en natt under åpen himmel, kanskje i en av våre hengekøyer.